Gratis download Zakboek Event-Driven Marketing

Zakboek EDMIn 2010, voor de publicatie van Follow That Customer, bracht Books Unlimited de handzame pocket ‘Zakboek Event-Driven Marketing’ uit. Het boekje bestond uit een selectie van materiaal uit het prijswinnende boek Event-Driven Marketing.

De 64 pagina’s tellende pocket is al lange tijd niet meer verkrijgbaar, maar is nu gratis te downloaden als PDF. Veel leesplezier!


Uit het voorwoord:

EDM, voluit dus Event Driven Marketing, is het logisch vervolg op de mix van direct- en database-marketing met CRM. EDM is een sterk klantgericht concept en wij noemen het graag het ‘liefdeskindje’ van marketing en CRM. Hoe hebben deze twee elkaar dan ontmoet? Marketing wordt van marktgericht meer en meer klantgericht, CRM heeft als basis een opslag- en analysefunctie van klanten en migreert meer en meer richting marketing. Zo is er een nieuwe mix aan het ontstaan van klantgerichtheid, klantgevoeligheid, analyse, accountability, sturen op klantwaarde, nieuwe modellen en concepten zoals social marketing met een roep naar resultaat. En daar ontmoeten we EDM, resultaatgericht, want met EDM streef je er naar om het juiste aanbod op het juiste moment, via het juiste kanaal bij de juiste, individuele klant te hebben.

Onze ervaringen met EDM in de dagelijkse adviespraktijk zijn louter positief. Waarom is het dan dat het onderwerp EDM nog geen breedschalig vat krijgt op de modern denkende en werkende ondernemingen? Wellicht omdat het niet zo eenvoudig is om EDM in te voeren. U dient dan goede ervaringen te hebben met database-marketing, uw personele, klantgerichte en ICT processen op orde te hebben, en goed zicht te hebben op de klant met al haar wensen en eisen. Kortom, geen kattendrek. EDM is niet voor de simpelen der geest. Voor wie dan wel? Voor hen die het verschil willen maken. Zij die het beter willen doen dan de concurrent en de klant optimaal willen bedienen. Zij die de serieuze wil hebben hun marge te willen verbeteren. Want, daar gaat het toch uiteindelijk om? Het Zakboek EDM dat u nu in handen heeft is een handig overzicht van wat EDM is, de trends en inzichten die leiden toto een EDM aanpak, en vooral ook het ‘hoe doe ik dat dan allemaal?’. Naast onze eigen ervaringen op dit vlak leverden enkele toonaangevende specialisten uit het vakgebied inspirerende bijdragen en maakten dit boek tot een uitgebalanceerde combinatie van theorie en praktijk.

Dit boek bestaat uit 6 hoofdstukken. We beginnen met de aanleiding van de komst van EDM. We verhuizen van veel geld uitgeven aan massamarketing naar meer klantspecifieke budgettering. Dat heeft consequenties voor zaken als merkdenken, operational excellence en de bestaande marketingmodellen. Daarna doen we de theoretische achtergrond van Event Driven Marketing (EDM) uitvoerig uit de doeken. We nemen u mee door de definitie van Event Driven Marketing. Tevens wordt uitvoerig besproken wat de plaats van EDM is binnen het werkveld van marketing en sales, maar ook wat de overlappingen en verschillen zijn met direct marketing, database marketing en CRM. Bij EDM vindt een verschuiving plaats van de focus van de marketingactiviteiten, welke tevens nieuwe terminologieën met zich meebrengtIn hoofdstuk twee worden deze kort besproken. In hoofdstuk 3 wordt EDM verder onder de loep genomen en beschrijven we de verschillende elementen in een EDM programma evenals het vier lagenmodel waarmee de vier verschillende niveaus voor het bedrijven van EDM worden gedefinieerd. EDM richt zich op bestaande klanten met als doel het ontwikkelen van de klantwaarde en verhogen van de retentiegraad. Dat is iets anders dan zogenaamde loyaliteit. Klantwaarde en winstgevendheid zijn belangrijke zaken bij EDM. In hoofdstuk 5 wordt behandeld wat klantwaarde inhoudt en worden methoden besproken om de winstgevendheid van een EDM programma te berekenen. Het boek wordt afgesloten met een reeks begrippenlijsten en checklists waarmee u uiteindelijk zelf aan de slag kunt met Event Driven Marketing. Kortom, een concreet ‘zakboek soldaat’ voor iedereen die meer kennis wil verkrijgen over klantgericht ondernemen, en dat ook wil gaan doen…

Egbert Jan van Bel
Ed Sander