Overige Links
De inhoud Engels Follow EDM_NL on Twitter

Inhoudsopgave

googlepreview0

Nieuw: Bekijk de inhoud van dit boek!Voorwoord door Egbert Jan van Bel

Over de makers van dit boek

Inleiding door Ed Sander

Theorie

Hoofdstuk 1: Event Driven Marketing: kader, definities en begrippen

door Egbert Jan van Bel & Ruud Verduin (tekstueel en modellen)

 • EDM, onbekend maar toch een beetje bemind
 • De ‘roots’ van Event Driven Marketing: Direct Marketing
 • EDM en het grote verschil met Direct Marketing
 • Groeipad Direct Marketing en Event Driven Marketing
 • Dataverzameling voor EDM: Event Driven Prospecting
 • De plaats van EDM ten opzichte van verwante concepten
 • Kan ik het en moet ik het ook, event-driven werken…
 • De Top 10 van EDM overwegingen

Hoofdstuk 2: De nieuwe marketingterminologie

door Egbert Jan van Bel

 • Terminologie en begrippen rondom het fenomeen ‘klant’
 • Marktsegmentatie, van oude naar nieuwe economie?
 • Stop met hagelschieten

Hoofdstuk 3: EDM, het Vierlagen Model

door Egbert Jan van Bel & Ruud Verduin

 • Van eigen planningscyclus naar klantgestuurd aanbod
 • Event Driven marketing – Het kiezen van het juiste moment
 • Hoofdrollen in het marketingproces
 • EDM Vierlagen model
 • Voorspelbaarheid versus Tijd

Hoofdstuk 4: EDM en het groeipad naar CRM

door Ruud Verduin

 • Over boeien en binden
 • Over bereiken en beraken
 • Ik vergeet, dus ik leef
 • Het groeipad naar een CRM-aanpak

Hoofdstuk 5: Procesmanagement en uitvoering van EDM

door Egbert Jan van Bel, Ruud Verduin, Dick Vanderzaken & Ronald Morcus

 • De klant centraal
 • Samensmelting marketing en ICT
 • De SBG Formule: Sneller, Beter, Goedkoper…
 • Reageren, maar ook anticiperen
 • Keep IT simple…
 • The customer in the drivers seat
 • Campaign Management en de Event Driven marketing cyclus
 • Fase 1: Registratie in de database
 • Fase 2: Doelgroepselectie
 • Fase 3: Campagneselectie
 • Fase 4: Campagne uitvoering
 • Fase 5: Waarnemen
 • Fase 6: Respons
 • Fase 7: Opvolging
 • Event Driven Marketing executie
 • De impact van EDM executie

Hoofdstuk 6: Loyale klanten bestaan niet

door Egbert Jan van Bel

 • Over loyaliteit
 • Over retentie
 • Loyalty versus Retentie
 • Geef de klant geen reden te vertrekken
 • De organisatie van customer retention strategie

Hoofdstuk 7: Resultaat Telt (ROI)

door Ed Sander

 • De elementen van Klantwaarde: Acquisitie, Ontwikkeling en Retentie
 • Drie methoden voor berekening winstgevendheid
 • Model 1: Korte Termijn Return on Investment (ROI)
 • Model 2:Terugverdientijd van eenmalige investeringen
 • Model 3: Lifetime Value (LTV)

Hoofdstuk 8: Event Driven Marketing: Event Driven Dataprotection

door Alexander Singewald

 • Verwerk niet meer gegevens dan nodig is
 • Wet Bescherming Persoonsgegevens: toepasselijkheid
 • Doeleinden en grondslagen
 • Bovenmatige gegevensverwerking
 • Bijzondere persoonsgegevens
 • Artikel 42 Wbp: geautomatiseerde individuele besluiten
 • Bewaartermijnen
 • Informeren van betrokkenen
 • Recht van verzet
 • Verenigbaar gebruik
 • Events: ‘true or false’ and expected
 • Kanalenkeuze: e-mail kanaal
 • Ontwikkeling: Event Forbidden Marketing
 • Grensoverschrijdende event driven marketing: goede smaak en fatsoen
 • Slot

Hoofdstuk 9: Over data(bases), informatie(systemen) en data-analyse

door Egbert Jan van Bel

 • De opkomst van database-systemen
 • Informatie versus Data
 • Dataming en Datawarehousing
 • Analyse: van theorie naar toepassing
 • Onderscheid in database analyse technieken
 • Moderne database analyse technieken
 • Formuleren van analysedoelstellingen

Cases

Hoofdstuk 10: Event Driven Marketing (EDM) in FMCG

door Ed Sander

 • Flinterdunne marges en lage betrokkenheid
 • Point of Market Entry
 • Retail versus Fabrikant

Hoofdstuk 11: Event Driven Marketing in Baby Care

door Ed Sander

 • De Blije Doos / De Baby Doos (Wij Special Media)
 • Felicitas Felicitatiedienst
 • Zwitsal
 • Nutricia Groeiwijzer
 • Baby Care EDM en Retailers
 • Slordigheden en Gevaren

Hoofdstuk 12: Event Driven Marketing in Premium Pet Food

door Ed Sander

 • Een introductie in de wereld van Premium Pet Food
 • Emotional Involvement Curve & Influencer Marketing
 • Point of Market Entry – Fokkers als Databron
 • Retentie Programma
 • Samenvatting (events, triggers en acties)
 • Het toepassen van Lifetime Value calculaties

Hoofdstuk 13: Event Driven Marketing in mobiele telefonie

door Annelies Velders & Ed Sander

 • Events in Mobiele Telefonie
 • Churn aangepakt in 3 stappen
 • Stap 1: Klantsegmentatie & -differentiatie
 • Stap 2: Meten van klanttevredenheid
 • Stap 3: Uitvoering
 • Resultaten en ‘lessons learned’

Hoofdstuk 14: Funda coach – EDM in de verhuismarkt, Event Driven eMail Marketing

door Jeroen Wilhelm

 • Verhuizen als markt
 • 1,7 miljoen klanten over de vloer
 • Just in time
 • Halen en brengen
 • Het opzetten van funda coach
 • De exploitatie
 • De organisatie van Event Driven e-mail Marketing
 • Onderhoud en uitbouw

Appendix 1: Tips, checklists en meer

 • 11 Lessons Learned
 • Over de aanpak van EDM acties
 • De Top 10 van EDM afwegingen
 • EDM executie in de praktijk
 • Checklist Wetgeving

Appendix 2: Begrippenlijst

Appendix 3: Dank aan …