Overige Links
De inhoud Engels Follow EDM_NL on Twitter

Inleiding

Over het boek Event Driven Marketing

Dit boek bestaat uit twee delen. In het eerste deel wordt de theoretische achtergrond van Event Driven Marketing (EDM) uitvoerig uit de doeken gedaan.

Allereerst wordt in hoofdstuk één de definitie van Event Driven Marketing bepaald. Tevens wordt uitvoerig besproken wat de plaats van EDM is binnen het werkveld van marketing en sales, maar ook wat de overlappingen en verschillen zijn met direct marketing, database marketing en CRM.

Bij EDM vindt een verschuiving plaats van de focus van de marketingactiviteiten, welke tevens nieuwe terminologieën met zich meebrengt. In hoofdstuk twee worden deze kort besproken.

In hoofdstuk drie wordt EDM verder onder de loep genomen en beschrijven we de verschillende elementen in een EDM programma evenals het EDM kwadrant waarmee de vier verschillende niveaus voor het bedrijven van EDM worden gedefinieerd.

Hoofdstuk vier gaat in op de relatie, of liever gezegd het spanningsveld, tussen Customer Relationship Management (CRM) en EDM. Waaruit zal blijken dat beide concepten dicht bij elkaar liggen.

In hoofdstuk vijf wordt uitvoerig uitgelegd met welke zaken rekening gehouden dient te worden bij het beheren van EDM programma’s; procesmanagement.

EDM richt zich op bestaande klanten met als doel het ontwikkelen van de klantwaarde en verhogen van de retentiegraad. Dat is iets anders dan zogenaamde loyaliteit. In hoofdstuk zes wordt uitgelegd wat het verschil is tussen loyaliteit en retentie.

Klantwaarde en winstgevendheid zijn belangrijke zaken bij EDM. In hoofdstuk zeven wordt behandeld wat klantwaarde inhoudt en worden drie methoden besproken om de winstgevendheid van een EDM programma te berekenen.

Het theoretische deel van het boek wordt in hoofdstuk acht behandeld met een uitgebreide verkenning van de wettelijke en juridische randvoorwaarden waarbinnen EDM uitgevoerd kan en mag worden.

Event Driven Marketing leunt sterk op ICT. In hoofdstuk negen nemen we daarom een kijkje in de keuken van database-systemen en analysemethodieken.

In het tweede deel van het boek wordt ervaringen van ondernemingen met EDM beschreven. Aan de hand van een viertal uitvoerige cases kan de lezer zelf ervaren wat er zoal komt kijken bij het opzetten en uitvoeren van Event Driven Marketing programma’s. Of het nu om dierenvoeding, babyzalfjes, mobiele telefonie of woningzoekenden gaat. Tevens wordt een korte blik geworpen op de mogelijkheden en onmogelijkheden van EDM in voor ‘Fast Moving Consumer Goods’.

Het boek wordt afgesloten met een reeks begrippenlijsten en checklists waarmee u uiteindelijk zelf aan de slag kunt met Event Driven Marketing.

Ed Sander