Overige Links
De inhoud Engels Follow EDM_NL on Twitter

Over EDM

EDM wordt al door diverse ondernemingen succesvol toegepast, ook in Nederland. Terecht: een op een gebeurtenis (event) gedreven marketingactie is een marketinginstrument dat zeer geschikt is voor het genereren van concrete sales-leads én – door de uitstekende identicifatie van en interactie met de klant – erg bruikbaar voor crosssell.

Voldoende redenen om eens stil te staan bij de begripsvorming, de verwarring, de successen en het ‘how to do’ van Event Driven Marketing. Een nuchter en concreet verhaal over hoe de klant op het juiste moment,
het beste te bedienen is.

Event Driven Marketing wordt vaak verward met ‘Event Marketing’. Event Marketing staat voor marketing met als middelkeuze beurzen, congressen en tentoonstellingen. Het Engelse ‘event’ is hier de schuldige, want dit betekent zowel ‘evenement’ als ‘voorval’. Bij ons gaat het om het laatste: wat valt er zoal bij jouw individuele klant voor, en wat doen we daar dan vervolgens mee. Laten we starten met een adequate definitie:

Event Driven Marketing (EDM): een discipline binnen de marketing waarbij commerciële en communicatieve activiteiten gebaseerd zijn op relevante gesignaleerde veranderingen in de individuele behoefte van de klant. ©Egbert Jan van Bel

Een voorbeeld van een event?
Stel je bent marketeer bij een bank. Via de database wordt opgemerkt dat een klant al driemaal in een maand tijd geen betaling met de pinpas kon doen omdat de limiet is overschreden. Wat gaan we dan doen? Juist, de klant helpen en een aanbieding doen voor een flexibel krediet.

EDM lijkt simpel in dit voorbeeld. Maar goed ‘EDM-en’ houdt in dat u uw communicatie- en databasemarketing zaken goed op orde hebt. Snelheid van handelen en de juiste trigger raken op het juiste moment, is de essentie van EDM. In het ‘marketinghoekje’ waar EDM zich bevindt, tref je dus database marketing, direct marketing en zelfs CRM aan. De EDM-signalen worden voornamelijk opgemerkt (geïnitieerd) vanuit de commerciële database.
EDM heeft naast de overlap met direct marketing vooral ook een sterke link met (personal) sales. EDM kan de ‘driver’ zijn voor het verzenden van individuele direct mail, maar ook doorgeven dat een klant of prospect rijp is voor een bepaald product. Stuur de verkoper er dan maar op af, maar wel met gerichte informatie om een deal te sluiten.

Door individuele klanten actief te ‘volgen’, kunnen we inspelen op veranderingen in hun persoonlijke situatie en behoefte. Deze vorm van marketing, waarbij het aanbiedingsmoment afhangt van de klant zelf, wordt Event Driven Marketing genoemd en is de ultieme vorm van gedifferentieerde marketing. Op basis van een signaal kan de aanbieder direct inspelen op de behoefte van de klant middels een direct marketing-actie en/of sales-actie. EDM is gebaseerd op het vergroten van de effectiviteit van de communicatie door de klant te benaderen op het moment dat deze volgens onze informatie het meest is geïnteresseerd in onze propositie. Deze vorm van uiterst gedifferentieerde marketing heeft als voordelen dat minder geïnteresseerde klanten niet worden benaderd, cross-selling wordt gestimuleerd, klanten meer winstgevend worden en de organisatie marktgerichter wordt. Bovendien creëert het veel goodwill bij de klant, door het ‘u komt als geroepen’-gevoel. EDM is daardoor een sterk relatiemanagement-instrument.