Overige Links
De inhoud Engels Follow EDM_NL on Twitter

Literatuurprijs

PIM Marketing Literatuur Jaarprijs 2004 voor Egbert Jan van Bel

De PIM Marketing Literatuur Jaarprijs 2004 is gewonnen door Egbert Jan van Bel, auteur van het boek Event Driven Marketing (EDM), een uitgave van Kluwer. Volgens de jury is EDM een goed concept voor het optimaliseren van klantwaarde en verkoopresultaat. De belangrijkste reden dat Egbert Jan van Bel heeft gewonnen, is dat hij de eerste is die het onderwerp Event Driven Marketing zo uitgebreid behandelt.

’Het winnende boek voldoet als beste aan de beoordelingscriteria: het is vernieuwend, maakt gebruik van praktijkvoorbeelden en voegt waarde toe aan het vak marketing. Daarnaast heeft het boek een goede opbouw, structuur en vormgeving, en is het onderwerp op een heldere wijze uiteengezet’, aldus Hans Molenaar, voorzitter van de PIM Marketing Literatuur Jaarprijs.

Als criteria voor de PIM Marketing Literatuurprijs 2004 geldt dat de auteur nieuwe inzichten in de ontwikkeling en vernieuwing van marketing dient te geven. Daarnaast dient het boek in de tweede helft van 2003 of later en in de Nederlandse taal te zijn gepubliceerd, Tenslotte is het van belang dat het boek inhoudelijk een duidelijk raakvlak met marketing en sales heeft.

Van Bel (46) is sinds 2003 directeur van communicatieadviesbureau Pleon. Overigens is Pleon ook de sponsor van de prijs en zit directeur Tim de Boer in de jury. Dat zorgde links en rechts voor wat gefrons. Volgens Molenaar waren echter alle leden van de jury het er over eens dat het beste boek gewonnen heeft. ‘Ook de wetenschappers vonden dat’, zegt hij.

De belangrijkste reden voor het introduceren van de PIM Marketing Literatuur Jaarprijs is het vestigen van de aandacht op kwalitatief goede en vernieuwende Nederlandse marketingpublicaties die een relevante bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van het marketingvakgebied.

Naast Van Bel en zijn EDM waren ook Adjiedj Bakas met zijn boek Nieuw Nederland, marketing en de demografische revolutie, en Herman Kui met Mobile Marketing, strategie en praktijk, genomineerd.

De jury van de PIM Marketing Literatuurprijs 2004 bestond uit:

  • Drs. Hans Molenaar (Voorzitter Platform Innovatie in Marketing)
  • Prof.dr. Ruud Frambach (hoogleraar marketing Vrije Universtiteit Amsterdam);
  • Prof.dr.ir. Sicco Santema (hoogleraar marketing TU Eindhoven);
  • Drs. Arend-Jan Nijhuis (principal consultant CRM bij Atos Origin);
  • Drs. Tim de Boer (algemeen directeur Pleon);
  • Kai Doornink (hoofdredacteur ITcommercie).

Bron: Marketing Online
 

Jury rapport

‘Een degelijk marketing boek met vernieuwende inzichten die goed praktisch toepasbaar zijn.’

T.o.v. vorig jaar was het aantal publicaties van hoogleraren dat de top 3 en zelfs de top 10 nihil. En dan te bedenken dat er vorig jaar hier drie hoogleraren stonden. Poeisz met Synergetische Marketing, Verbeke met Shaping Key accounts en Jeff Gasperz met Concurreren met Innovatie. Vreemd aangezien het aantal publicaties met 35 veel hoger was. Een trend dat er minder wetenschappelijke marketingboeken worden geschreven? Houdt de marketingwetenschap het tempo niet meer bij?

Dit jaar hebben we een zeer praktische en gevarieerde top 3 met verschillende marketing invalshoeken: Event Driven Marketing, Mobile Marketing, en Ethno Marketing. De jury was in tegenstelling tot vorig jaar niet helemaal unaniem in haar oordeel, maar dat zegt alles over de sterkte in de top 3.

Echter het boek Event Driven Marketing kwam duidelijk als winnaar uit de bus. Via beide twee verschillende methodes die de jury gebruikt bij de beoordeling kwam het boek als hoogst scorend uit de bus.

Event Driven Marketing wordt door Van Bel omschreven als een discipline binnen de marketing waarbij commerciele en communicatieve activiteiten gebaseerd zijn op relevante gesignaleerde veranderingen in de individuele behoefte van een klant. Is dit helemaal nieuw of zoals de Engelstaligen zo mooi zeggen rocket-science? Nee.

Echter voor zover ons bekend is dit het eerste boek in de wereld dat het onderwerp Event Driven Marketing zo uitgebreid behandelt. Met name het 4-lagen model is een hele mooie vernieuwing en verrijking van het vakgebied. Ook wordt voor het eerst Event Driven Marketing duidelijk gedefinieerd en geplaatst binnen de kaders Sales, CRM, Database Marketing en Direct Marketing.

Event Driven Marketing is enerzijds goed degelijk theoretisch opgezet maar anderzijds ook heel praktisch neergezet zodat iedere marketeer er direct mee aan de slag kan

Het is vlot geschreven en goed in een keer te doorgronden. De jury hoopt met deze prijs een stimulans te geven aan de verdere bekendheid van Event Driven Marketing en de toepassing van dit concept binnen organisaties.

Daarnaast hoopt de jury dan ook ten zeerste dat deze prijs een aanmoediging is voor publicatie in het buitenland. Aangezien Event Driven Marketing veelvuldig gebruikt wordt, veelal in relatie met CRM, achten wij de kans groot dat dit boek een succes in de Angelsaksische wereld zou kunnen worden. Normaal gesproken leggen Engelstalige marketeers ons uit hoe de marketingwereld eruit ziet het zou mooi zijn als nu eens nieuwe marketing denkbeelden de andere kant opgaan.